Σκοπός – Στόχοι

Σκοπός του σωματείου είναι:

Το σωματείο «Ευτοκία» έχει σκοπό την μελέτη, έρευνα, προβολή και προώθηση των θεμάτων που αφορούν την προστασία της μητρότητας στην διάρκεια της κύησης, του τοκετού, της λοχείας και του θηλασμού.

Οι στόχοι του σωματείου είναι:

• Να υποστηρίξει το δικαίωμα του φυσικού τοκετού, μέσα από την ενημέρωση, διαφώτιση, εκπαίδευση, πληροφόρηση, ενθάρρυνση της μέλλουσας μητέρας και των υπολοίπων μελών της οικογένειας που επιλέγει τον φυσικό τοκετό, ώστε να βελτιώσουμε την γέννα και να μειώσουμε το κόστος.
• Να υποστηρίξει το δικαίωμα του ζεύγους να μάθει να κατευθύνει με την δική του γνώση, δύναμη και επιλογή τον τρόπο διεκπεραίωσης του τοκετού, σε οποιονδήποτε χώρο επιλέξει το ζευγάρι.
• Να συμβάλλει στη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας, ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες της μητέρας, του νεογνού, του ζεύγους, της οικογένειας, της κοινωνίας.
• Να διατηρεί σχέσεις συνεργασίας και επικοινωνίας με κρατικούς φορείς και διεθνείς οργανώσεις με παρεμφερείς σκοπούς και στόχους.
• Να προάγει την έρευνα και μελέτη των συνθηκών που επιδρούν στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του τοκετού και να εξασφαλίσει τον φυσικό τοκετό.
• Να ευαισθητοποιήσει, να ενθαρρύνει, να παροτρύνει τους επαγγελματίες υγείας, ώστε με σεβασμό να εφαρμόζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους κώδικες της ιατρικής δεοντολογίας.
• Να διοργανώνει επιστημονικά προγράμματα, συνέδρια, συμπόσια, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, μαθήματα, συναντήσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις. Να εκδίδει έντυπα, να καταρτίζει ομάδες εργασίας, να προβάλει και να προωθεί ειδικά θέματα και ότι είναι αναγκαίο για την πραγμάτωση των σκοπών της.

Scroll to Top