14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιών

Το Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιών – Μαιευτών αποτελεί την κορυφαία ανά τριετία εκδήλωση για το επάγγελμα μας, μια εκδήλωση θεσμό, καθώς …

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιών Διαβάστε »