Ευτοκία, Σωματείο για την Προαγωγή του Φυσικού Τοκετού

Ο ΤΟΚΕΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή φροντίδα της μητρότητας.

Για να επιστήσει την προσοχή σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τον τοκετό.

Αναφορά Επιστολή

Χαιρετισμούς,Στο Ευρωπαϊκό ΚοινοβούλιοΚαλούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει μια κριτική ματιά σε πρακτικές τοκετού σε όλα τα κράτη μέλη της.

Οι γυναίκες σε ολόκληρη την Ευρώπη αντιμετωπίζουν διαφορετικά συστήματα υγειονομικής μητρότητας, αλλά αντιμετωπίζουν επίσης κοινά προβλήματα. Η υπερβολική χρήση των ιατρικών παρεμβάσεων έχει γίνει ολοένα και πιο δύσκολο για τις γυναίκες να επιτύχουν μια φυσιολογική και αυθόρμητη γέννα. Ιατρογενή αποτελέσματα αυτών των παρεμβάσεων είναι ένα πραγματικό και συχνό πρόβλημα σε χώρες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το 2010, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο, δήλωσε, στην περίπτωση του Ternovszky έναντι της Ουγγαρίας, ότι «το δικαίωμα για σεβασμό της ιδιωτικής ζωής περιλαμβάνει το δικαίωμα να επιλέξουν τις συνθήκες γέννησης”. Ωστόσο, πολλά ευρωπαϊκά κράτη έχουν συστήματα υγειονομικής γεννήσεων μέσω  των οποίων  η φυσική αυτονομία των γυναικών παραβιάζεται συστηματικά και οι επιλογές τους οριοθετούνται αυστηρά.

Το δικαίωμα να γεννήσει εκτός νοσοκομείου είναι κρίσιμο για όλες τις γυναίκες . Η αρμόζουσα μεταχείριση των γυναικών που επιλέγουν τη γέννηση σε νοσοκομείο μπορεί να διασφαλιστεί μόνο αν έχουν τη δυνατότητα να βγαίνω έξω και να παραδώσει κάτω από ένα διαφορετικό μοντέλο περίθαλψης, ακόμη και αν δεν ασκεί την επιλογή αυτή. Μια διαφορετική δυναμική είναι σε θέση, όταν ένας πάροχος υγειονομικής περίθαλψης δίνει μια σύσταση με τη γνώση ότι η γυναίκα μπορεί να πάρει ή να αφήσει τις συμβουλές, από ό, τι όταν ο πάροχος πιστεύει ότι η γυναίκα μπορεί νόμιμα να αναγκαστεί εάν δεν συμμορφωθεί.

Μελέτες παρατήρησης της καλής ποιότητας έχουν τεκμηριώσει ότι ο προγραμματισμένος τοκετός στο σπίτι είναι τόσο ασφαλής όσο γέννηση  σε νοσοκομείο για υγιείς γυναίκες. Λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις και τα πρωτόκολλα των θεσμικών όρων , η γέννηση  στο σπίτι είναι συχνά ο μόνος τρόπος με τον οποίο  οι γυναίκες σε πολλές χώρες μπορούν να γεννήσουν   χωρίς να είανι απαραίτητη  χειρουργική ή και φαρμακευτική παρέμβαση.

Ωστόσο, πολλά ευρωπαϊκά κράτη δεν παρέχουν στις γυναίκες εύκολη  πρόσβαση σε υπηρεσίες  τοκετού στο σπίτι, και στην πραγματικότητα, πολλές χώρες καθιστούν  εξαιρετικά δύσκολο για τις γυναίκες να γεννούν έξω από ένα ιατρικό ίδρυμα.

Καλούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο τοκετό ως σημείο αφετηρίας για τη διεξαγωγή έρευνας και συζήτησης των συστημάτων υγειονομικής μητρότητας σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη.

http://www.change.org/petitions/human-rights-violations-in-european-maternity-care
Σε αυτό το link μπορείτε να υπογράψετε υποστηρίζοντας έτσι το δικαίωμα των γυναικών να επιλέγουν που θα γεννήσουν.