Ευτοκία, Σωματείο για την Προαγωγή του Φυσικού Τοκετού

Ελευθερία Δημοπούλου, πρόεδρος

Η Ελευθερία Δημοπούλου είναι ανεξάρτητη μαία για το Φυσικό τοκετό. Έχει συνεχή  εργασιακή εμπειρία 45 χρόνων και 20 χρόνων εκπαιδευτική.

Υποστήριξε και υπηρέτησε τον τοκετό στο σπίτι από το 1990 και είναι σύμβουλος μητρικού  θηλασμού.

Εργάστηκε σαν μέλος του Διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου μαιών.

Εργάστηκε σαν μέλος του Διοικητικού συμβουλίου της ψυχοπροφυλακτικής  εταιρίας από το 1991-2009.

Συμμετείχε στην οργανωτική επιτροπή και με ομιλίες σε συνέδρια του συλλόγου μαιών, ψυχοπροφυλακτικής εταιρίας, μητρικού θηλασμού, οικογενειακού προγραμματισμού  σε Ελλάδα και Κύπρο.

Οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια για μαίες-μαιευτές.

Το 2006 ίδρυσε το 1ο Κέντρο Φυσικού τοκετού στην Ελλάδα με κύριο υπεύθυνο στον τοκετό τη Μαία.

Το 1998 μαζί με μία ομάδα ευαισθητοποιημένων ατόμων ίδρυσε το Σωματείο για την προαγωγή του φυσικού τοκετού «Ευτοκια».

Έκανε πραγματικότητα στην Ελλάδα τον φυσικό τοκετό, τον τοκετό στη μαία.

Βρίσκεται σε εξέλιξη η συγγραφή του βιβλίου της «Τοκετός στο σπίτι»

Δημοπούλου Ελευθερία, Ανεξάρτητη Μαία για τον Φυσικό Τοκετό, Πρόεδρος του Συλλόγου “ΕΥΤΟΚΙΑ”