Ευτοκία, Σωματείο για την Προαγωγή του Φυσικού Τοκετού

Αθανασοπούλου Σταυρούλα, ειδικός γραμματέας