Ευτοκία, Σωματείο για την Προαγωγή του Φυσικού Τοκετού

Ποπόνα Ανθούλα, γραμματέας