Ευτοκία, Σωματείο για την Προαγωγή του Φυσικού Τοκετού

Ομάδα για Πολυτόκες

Απευθύνεται σε μητέρες που έχουν ήδη γεννήσει .

Σκοπός της ομάδας είναι οι γυναίκες
· Να συνειδητοποιούν τις πλευρές των προηγούμενων τοκετών που επηρέασαν αρνητικά την εξέλιξη τους.
· Να προετοιμάζονται για τις συνθήκες τοκετού των πολύτοκων.
· Να προετοιμάζονται για τον ερχομό ενός νέου παιδιού.

1η Συνάντηση

Μαία – Ψυχολόγος
Μοίρασμα των εμπειριών από τις προηγούμενες γέννες

2η Συνάντηση

Ψυχολόγος
Εμβάθυνση των συναισθημάτων που συνεπάγονται με τις εμπειρίες αυτές – Ψυχική ενδυνάμωση

3η Συνάντηση

Μαίες
Έναρξη τοκετού- Στάδια τοκετού, Μέθοδοι ανακούφισης του πόνου

4η Συνάντηση

Ψυχολόγος
Προετοιμασία για τον ερχομό του νέου παιδιού