Ευτοκία, Σωματείο για την Προαγωγή του Φυσικού Τοκετού

Ο ρόλος της Μαίας-τη μετά τον τοκετό

Σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 349/14-6-1989 αρθ.2 Π.Δ. παρ. 2.1 η Μαία – της είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και νοσηλευτική φροντίδα της λεχώνας στο Νοσοκομείο και στο σπίτι μέχρι την 6 w και του νεογέννητου...