Ευτοκία, Σωματείο για την Προαγωγή του Φυσικού Τοκετού

Ομιλία με θέμα: «Ο Πόνος και ο Πολίτης»